Zwalczanie myszy Warszawa

Mysz jest gatunkiem inwazyjnym, uważanym za szkodnika. To właśnie szkody wyrządzane przez te gryzonie były prawdopodobnie powodem udomowienia kota i zaczęcia zwalczania myszy. Obecnie myszy występują wszędzie tam gdzie żyje człowiek. Trudne warunki nie są dla myszy przeszkodą, doskonale radzą sobie w chłodniach gdzie panuje temperatura nawet poniżej zera stopni.  Są wszystkożerne, mogą żywić się pokarmem wyłącznie roślinnym lub zwierzęcym – łatwo się przystosowują. Mysz to gatunek żarłoczny, przy czym potrafi zanieczyścić 10 razy więcej pokarmu niż zjadł. Gryzonie te nie gromadzą zapasów – występują w okolicy bogatej w pożywienie. Jej tryb życia jest głownie nocny, lecz możemy je również spotkać w dzień. Buduje zhierarchizowane gniazda, w sąsiedztwie pokarmu. Posiada umiejętność drążenia korytarzy na głębokości około 20-30 cm i długości około 40-60 cm, które prowadzą do gniazda.

Zwykle mysz ma maksymalnie około 10 cm długości ciała i drugie tyle przypada na ogon. Dojrzałość płciową osiąga maksymalnie około 2-3 miesiąca życia. Ciąża myszy trwa około 20 dni. W miocie może znajdować się nawet około 10 młodych, które po około 25 dniach stają się samodzielne. Rocznie można spodziewać się od 5 do nawet 10 miotów. Gryzoń ten przeciętnie żyje około 1,5-2 lat.

Jeśli chodzi o szkodliwość myszy to potrafi ona przede wszystkim wyrządzać duże straty w magazynowanej żywności. Ponadto jest nosicielem chorób, przegryza opakowania, przewody. Jej obecność można poznać po charakterystycznym zapachu (samiec oznacza terytorium moczem) i po mysich drobnych odchodach. Można wyróżnić 3 etapy inwazji myszy na obiekty gospodarcze: tuż po żniwach, po pierwszych przymrozkach, po dużych mrozach i właśnie wtedy przeprowadza się najwięcej zabiegów deratyzacji.

W razie pytań

Cena od 200 zł