Zwalczanie kretów Warszawa

Problem z kretowinami pojawia się zwykle wtedy, gdy zaczynamy szczególnie dbać o swoje trawniki. Użyźniamy glebę, żeby trawa lepiej rosła. W żyznej glebie pojawia się coraz więcej dżdżownic. Tam gdzie jest dużo dżdżownic pojawiają się i krety. Polecamy usługę zwalczania kretów preparatem do kupienie tylko dla przeszkolonych ekip.

Kret europejski (Talpa europaea) jest ssakiem, którego większość diety stanowią dżdżownice i larwy owadów. Zamieszkuje głównie łąki i pola. Dorosły kret jest długości maksymalnie około 20 cm, ma silne przednie łapy, którymi kopie tunele o średnicy około 6 cm i wypycha ziemie na powierzchnie – potocznie zwane kretowiskami. Posiada zęby, którymi unieruchamia dżdżownice i inne owady - gromadzi je w spiżarni, blisko gniazda. System korytarzy buduje zwykle na głębokości 20-50 cm z prędkością kilkunastu metrów na godzinę.

Kret dojrzałość płciową osiąga po około 1 roku życia. Ssaki te są z reguły samotnikami i w spotkaniu z innymi osobnikami bywają agresywne. Wyjątkiem jest późna wiosną, na kiedy przypada okres rui i wtedy krety łączą się w pary. Ciąża trwa około 1 miesiąca, w miocie znajduje się zwykle 2-7 młodych.

Krety nie zapadają sen w zimowy. Zimują 50 cm poniżej poziomu zamarzania gleby, korzystając z zapasów we wcześniej wspominanych spiżarniach. Dobę kreta można podzielić na około 3 cykle, w trakcie, których kret patroluje swoje tunele i śpi po około 4 godziny. Najaktywniejszy jest zwykle rano. W Polsce kret jest objęty częściowo ochroną gatunkową. Oznacza to, że można go zwalczać jedynie na terenach prywatnych: w ogrodach, na działkach, w szkółkach, na obiektach sportowych, na lotniskach oraz w ziemnych konstrukcjach hydrotechnicznych.

W razie pytań

Cena od 300 zł do 15 kopców.